Profetier

Hver måned får vores profet Tamarra en profeti til Danmark. 

- Profeti for Danmark August 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark Juli 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark Juni 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark Maj 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark April 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark Marts 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark Februar 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark Januar 2022 (tryk her)
- Profeti for Danmark December 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark November 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Oktober 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark September 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark August 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Juli 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Juni 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Maj 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark April 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Marts 2021 (tryk her)
- Syn over Danmark Februar 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Februar 2021 (tryk her)
- Profeti for Danmark Januar 2021 (tryk her)


Arkiv (Tryk her)